Dobra vsebina je nujna, ni pa dovolj, v kolikor ne doseže pravih bralcev. Zato vam pripravimo načrt, na podlagi strategije, ki nam omogoča, da vsebino plasiramo skozi kanale in na mesta, kjer jo bodo “pobrali” pravi bralci.

Odvisno od niše oz. vrste produkta, se kanali lahko razlikujejo. V glavnem v tem primeru govorimo o Google iskalnem omrežju in socialnih omrežjih. Nezanemarljivi pa so tudi glavni mediji, ki imajo visoko število dnevnih uporabnikov.

Glede na vrsto vsebine in naravo ciljne skupine izberemo kanale, omrežja inh spletna mesta, kjer se potencialni kupci nahajajo oz. kjer jih bo napisana vsebina najbolj nagovorila.

Kanali za distribucijo vsebine:

  • iskalniki
  • socialna omrežja
  • mediji

Ko so omenjena področja uporabljena učinkovito, sledi oglaševanje vsebine in obdelovanje pridobljene baze uporabnikov.