Vsebinski marketing vam lahko pomaga privabiti potencialne stranke, povečati prodajo in izboljšati poslovanje.

Če ste se do sedaj ukvarjali s tem, da pri potencialnih kupcih zbudite pozornost in zanimanje, boste z vsebinskim marketingom dosegli obratno. Kupci bodo iskali vašo pozornost, saj bo vsebina, ki jo boste ustvarjali z vsebinskim marketingom relevantna in koristna zanje.

S tem pa boste spotoma dosegli naslendje:

  • Boljše uvrstitve v iskalnikih,
  • Večjo prepoznavnost in večji obisk strani,
  • Več zaupanja pri potencialniuh kupcih
  • Večjo bazo potencialnih kupcev,
  • Višje stopnje konverzije oz. nižje cene za pridobitev stranke (CPA)

Storitve za vsebinski marketing

Analiza

Vsebinski marketing temelji na analizi iskanj in zanimanj ter analizi ciljne publike. Da bi podjetje postalo koristno za kupca, ko ta raziskuje in razmišlja o nakupu določenega izdelka, mora le-to razumeti, kdo kupec je, kakšn3e so njegove okoliščine in kaj ga zanima.

Strategija

Na osnovi analize ciljne publike se ustvari strategija oz. vsebinska strategija. To je predvsem odgovor na vprašanje, katero vsebino bomo ustvarjali, v kakšnem tonu bomo pisali in kako ter kje bomo komunicirali s ciljno publiko. So namreč branže, ki ciljno publiko lažje najdejo preko socialnih omrežij in so branže, kjer je iskalno omrežje bistveno, socialna pa zgolj podpirajo vse skupaj.

Vsebina

Pisanje besedil temelji na temu, kdo so bralci in za kaj se zanimajo. Pomembno je, da z vsebino pokrijemo vse segmente oz. obdobja nakupnega procesa, ki lahko traja od 3 – 12 mesecev. V tem času uporabniki glede na poznavanje oz. stopnjo poznavanja in zrelosti odločitve informacije zbirajo drugače, glede na to, kje v nakupnem procesu se nahajajo.

Pisanje besedil poleg omenjenega, od piscev besedil zahteva, da so berljiva in vsebinsko bogata, torej jedrnata. Le tako bomo dosegli, da bralci ne le “padejo” na stran z določenim besedilom, ampak ga tudi preberejo in upoštevajo pri prihodnji odločitvi o nakupu.